Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg som passerar en plankorsning med nedfällda bommar. Blå himmel, grusväg och träd i bakgrunden. Fotograf: Torbjörn Bergkvist

Viskadalsbanan, plankorsningsåtgärder

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra trafiksäkerheten vid landets plankorsningar. Som ett led i det uppdraget planerar vi att stänga flera oskyddade järnvägsövergångar längs med Viskadalsbanan.

Sträckan Borås–Varberg är cirka 80 kilometer lång och här finns cirka  220 plankorsningar. Många av dem är oskyddade järnvägsövergångar. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan planerar vi främst att stänga flera plankorsningar. Där plankorsningarna stängs kommer vi i vissa fall att bygga ersättningsvägar.

Projektet är uppdelat i tre etapper, och den första etappen Skene–Veddige har nu startat.

Nuläge och vad händer framöver?

I juni 2021 skickade vi in en ansökan till Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar mellan Skene och Veddinge (etapp 1). Lantmäteriet kommer nu att utreda ansökan i så kallade lantmäteriförrättningar. När besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga. 

Hur berörs du?

Om du har rättighet att trafikera en plankorsning som ska stänga, kommer du att bli kontaktad och kallad till en lantmäteriförrättning. Det är Lantmäteriet som beslutar vilka åtgärder som ska utföras i samband med att man beslutar om att upphäva ett överfartsservitut. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta blir det en kombination av flera alternativ.