Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 56

Väg 56, Sala-Heby, mötesfri väg

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 56 Sala-Heby genom att bygga om den till mötesfri landsväg.

Väg 56 mellan Sala och Heby ingår i det nationella vägnätet och är en del av den så kallade Räta linjen mellan Norrköping och Gävle. Räta linjen är ett alternativ för den långväga trafiken mellan norra och södra Sverige och vägen har en avlastande funktion på E4 genom Stockholmsregionen.

Den 12 km långa sträckan Sala-Heby har en viktig funktion för kommunikation och förbindelse mellan kommunerna och det är idag en ca 13 m bred väg med ett körfält i vardera riktning och breda vägrenar.

Vägen ska byggas om till mötesfri väg  och hastigheten på sträckan kommer att höjas från nuvarande högsta hastighet 90km/h till 100km/h. Vägen förses med mittseparering vilket minskar risken för olyckor och ökar trafiksäkerheten. I projektet ingår också en gång- och cykelväg längs hela sträckan samt bulleråtgärder för de fastigheter som påverkas av buller från vägen.