Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 56, Räta linjen mellan Norrköping och Gävle

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan regioner.

Inriktningen är att mötesseparera vägen, att åstadkomma så mycket omkörningssträckor som möjligt, och att göra mindre trimningsåtgärder som ökar säkerheten och framkomligheten i de större korsningarna.

Riksväg 56 kallas också Räta linjen då vägen har en någorlunda rak sträckning mellan Norrköping och Gävle (via Katrineholm, Eskilstuna och Västerås), till skillnad från E4 som går via Stockholm och är 39 km längre. 

Väg 56 ingår i det nationella stamnätet (beslutat av riksdagen 1993) och har en betydelsefull roll då den möjliggör en avlastning till trafiken från norr till söder i Stockholmsregionen och länkar samtidigt samman Norrlandskusten med sydöstra och västra Sverige. Den starkt ökade tillväxten i Mälardalen har också förstärkt nyttjandet av stamvägen. Räta linjen har även stor betydelse för godstransporterna genom landet.