Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 55, Mälardiagonalen mellan Norrköping och Uppsala

Väg 55, den så kallade Mälardiagonalen, går mellan Uppsala och Norrköping via Enköping, Strängnäs och Katrineholm. Vägen har en stor betydelse för den regionala utvecklingen och som transportlänk mellan norra och södra Sverige.

Riksväg 55 är ett viktigt regionalt stråk som ansluter till E4 både i Uppsala och Norrköping. Vägen är en viktig transportlänk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. Sträckan finns även med i riksintresset för kommunikationer och kan i ett större perspektiv ses som ett västligt alternativ till E4 genom Stockholm för den långväga trafiken, där den förbinder norra och södra Sverige över Mälarsnittet. 

I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd. Under åren har fartkameror använts på sträckan.

Inriktningen är att mötesseparera vägen till 2+1 väg, att åstadkomma så mycket omkörningssträckor som möjligt, och att göra mindre trimningsåtgärder som ökar säkerheten och framkomligheten i de större korsningarna.