Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pojke med mamma på en tågperrong.

Stationsåtgärder i Skåne, Småland och Blekinge

Vi rustar järnvägsstationer så att de ska uppfylla EU:s krav på tillgänglighet. Det innebär att tillgängligheten för resenärerna ökar.

Våra stationsmiljöer kan vara fyllda av små och stora hinder. Bristande skyltning, avsaknad av ledstråk, dåliga säkerhetszoner, avsaknad av sittplatser, dålig belysning och trappor blir hinder för människors jämlikhet och delaktighet i samhället. Vår lagstiftning säger att offentliga platser ska vara utformade och tillgängliga för så många som möjligt. Riksdagens och regeringens mål är att all kollektivtrafik ska anpassas för personer med funktionsnedsättning.

Målet innebär att tillgänglighetsanpassa 150 stationer i hela landet till och med år 2021. I Region Syd innebär det att vi ska anpassa totalt 44 stationer.

Även EU arbetar för ökad tillgänglighet i samhället och har infört nya direktiv som påverkar vårt arbete med stationerna. Grundförutsättningen är en miljö som är tydlig, lätt att förstå och enkel att använda. 

De planerade åtgärderna innebär bland annat:

  • ledstråk till/från/på plattformarna
  • avspärrning vid plattformens ände
  • bättre belysning (både allmän belysning och belysning på skyltar)
  • nya bänkar, soffor och lutningsbrädor (bänkar att luta sig mot)
  • lämplig lutning på ramper
  • komplettering av väderskydd
  • ombyggnad av hissar
  • tydligt uppmärkt säkerhetszon på plattformarna.


Det finns ibland flera ägare i en stationsmiljö, och stationerna kan se olika ut beroende på län. Trafikverket råder över flera delar av stationer och framförallt plattformar, säkerhetszoner, bänkar, stråk och plattformsförbindelser.