Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svetsarbeten på järnväg, solnedgång

Dalabanan, ökad kapacitet och kortare restid

Dalabanan mellan Uppsala och Mora ska rustas upp för att korta restiderna och för att kunna öka person- och godstrafiken.

Dalabanan spelar en viktig roll för såväl person- som godstransporter. Idag är banan sliten och inte byggd för de ökade behoven av resor och transporter. För att kunna möta den framtida efterfrågan har flera utredningar genomförts under åren och etappvisa utbyggnadspaket har tagits fram.
De närmaste åren kommer Trafikverket att göra ett flertal åtgärder och investeringar för att trafiken ska kunna öka och restiderna bli kortare.

Totalt planerar och genomför vi åtgärder för närmare 2 miljarder på Dalabanan fram till år 2030. 

Det här är en samlingssida för alla åtgärder vi gör och planerar för Dalabanan. 

De åtgärder som är planerade de närmaste åren kommer på sikt att bidra till:

  • God turtäthet, ett tåg i timmen med långväga persontåg Uppsala-Borlänge
  • Förkortad restid Uppsala-Borlänge till 89 min (dagens restid är 100 minuter eller 1 timme och 40 minuter)
  • Kapacitetsförbättringar som ger plats på spåret för ytterligare godstrafik