Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskyddad uteplats längs Ådalsbanan.

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där vi minskar bullret från väg och järnväg. Buller kan påverka människors hälsa, och Trafikverket gör därför omfattande insatser för att förbättra ljudmiljön.

Bulleråtgärder – ett nationellt projekt

Buller är oönskat ljud, och Trafikverket ansvarar för att minimera dess påverkan på människors vardag. Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där vi runt om i hela landet minskar bullret längs med järnvägen, men vi ansvarar också för att minska bullret längs med de statliga vägarna. Vi genomför bulleråtgärder dels vid befintlig väg och järnväg, dels vid nybyggnation eller större ombyggnader.

Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen och är en av de myndigheter som arbetar för att nå uppsatta riktvärden för bullernivåer. Vi arbetar också för att bidra till kvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Vår övergripande strategi är att minska bullret för de mest utsatta, genom att dämpa och skärma av.  Bullerskydd ska vara effektivt, men det ska också passa in i den befintliga miljön. Därför samråder vi alltid med kommuner och fastighetsägare om hur de ska utformas.

På dessa sidor hittar du information om bulleråtgärder längs väg och järnväg.