Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

informationsblad om sydostlänken

Sydostlänken

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.

Sydostlänken innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp och dels att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029.

Sydostlänken har betydelse för näringslivet i regionen, både för kompetensförsörjning och för transporter av gods. Järnvägen förbättrar villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar mot östra Europa och Asien och gör persontrafik mellan Blekinge, Småland och Skåne möjlig.

Vad händer nu?

Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en järnvägsplan för ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. Mellan 4-22 oktober 2021 presenterade vi en ”Samrådshandling – Val av lokaliseringsalternativ”, även kallad lokaliseringsutredning för utredningsområdet Olofström-Blekinge kustbana. Ett samrådsmöte hölls i Olofström 13-14 oktober där vi presenterade samrådshandlingen samt gav möjlighet till att boka enskildt möte på plats. Även den 20-21 oktober 2021 kunde man boka enskilda telefonmöten direkt med projektledaren.

Under menyn Dokument hittar du "Samrådshandlingen" i form av film. Samrådshandlingen visar placering av de olika korridorsvalen, som vi kommer att arbeta vidare med. Synpunkter ska ha inkommit senast 22 oktober på de olika korridorerna.

Sommaren 2022 tar vi beslut på vilken korridor vi väljer.