Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Glada resenärer kliver av tåg

Plan- och tillståndsprocess

Innan vi börjar bygga järnväg krävs noggrann planering och många utredningar. Vi behöver olika dispenser och tillstånd. Här kan du läsa mer om hur vår planering går till och när du har möjlighet att vara med och påverka.

Planeringens faser och vad de innebär

Vad innebär de olika faserna under plan- och tillståndsprocessen? Nedan kan du läsa mer om vår planering och tillstånden som behövs för att bygga järnväg.

Järnvägsutredning, tillåtlighet och linjeval

  • Järnvägsutredning innebär att vi beskriver olika alternativ och ett förslag för järnvägens sträckning i grova drag, även kallad korridor.
  • Tillåtlighet är ett regeringsbeslut som ger grönt eller rött ljus för Trafikverket att fortsätta utreda förslaget. Regeringen begärde in kompletteringar och i juni 2018 fick vi beslut med villkor.
  • Linjeval innebär att vi föreslår en sträckning av järnvägen inom definierad korridor.

Järnvägsplan

  • Järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut, och hur den ska byggas. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I den finns även resultaten från samråden med.
  • Granskning är det sista steget i processen innan beslut ska fattas och innebär att järnvägsplanen går ut på remiss till berörda, till exempel närboende, sakägare, kommuner och verksamheter.
  • Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning beslutar sedan om järnvägsplanen är korrekt utformad och framtagen.

Miljöprövning vattenverksamhet

  • Miljöprövning vattenverksamhet innebär att vi beskriver hur byggandet av järnvägen påverkar vattnet i området. Till exempel hur grundvattnet och vattendrag påverkas. Redovisningen av vattenverksamheten ska även innehålla en MKB.
  • Beslut i mark- och miljödomstol om vattenverksamhet fattas efter förhandling.