Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Animerad bild av tåg på järnvägsbro över vatten.

Södertälje/Trosaområdet

Ostlänken inom Södertälje och Trosa kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Sillekrog i söder. Här planerar vi att bygga ny stambana som delvis går i tunnel eller på bro. I orten Vagnhärad planerar vi att bygga ett nytt resecentrum.

Nu är granskningen över, den gick i mål den 30 november. Vi tackar för alla inkomna synpunkter, och kommer att sammanställa dem tillsammans med våra svar i ett så kallat granskningsutlåtande. 

Granskningshandlingen för järnvägsplan Gerstaberg–Långsjön. berör områdena runt Järna och Hölö i Södertälje kommun. Granskningshandlingen för järnvägsplan Långsjön–Sillekrog berör mestadels området runt Vagnhärad i Trosa kommun och sträcker sig ner till kommungränsen mot Nyköping.

Granskningshandling, järnvägsplan Gerstaberg–Långsjön

Översiktskarta

Översiktskarta Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Handlingar som fastställs och får rättsverkan

 
Underlag till järnvägsplan (fastställs inte)

Av GDPR-skäl publicerar vi inte fastighetsförteckningen på vår webbsida. Du kan ta del av fastighetsförteckningen i våra utställningslokaler:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Södertälje kommunhus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

Av GDPR-skäl publicerar vi inte förteckningen för väghållningsansvar på vår webbsida. Du kan ta del av förteckningen i våra utställningslokaler:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Södertälje kommunhus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

Illustrationskartor (redovisar hur det ser ut när järnvägen är byggd)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde

Illustrationskarta 00 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 01 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 02 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 03 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 04 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 05 (pdf, 7 mb)

Illustrationskarta 06 (pdf, 8 mb)

Illustrationskarta 07 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 08 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 09 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 10 (pdf, 8 mb)

Illustrationskarta 11 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 12 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 13 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 14 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 15 (pdf, 10 mb)

Illustrationskartor 00-15 (pdf, 9 mb)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (servicevägar, byggvägar och liknande)

Illustrationskarta 30 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 31 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 32 (pdf, 8 mb)

Illustrationskarta 33 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 34 (pdf, 10 mb)

Illustrationskartor 30-34 (pdf, 2 mb)

Illustrationsprofiler

Illustrationsprofil 01 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 02 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 03 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 04 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 05 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 06 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 07 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 08 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 09 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 10 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 11 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 12 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 13 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 14 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 15 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofiler 01-15 (pdf, 2 mb)

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Översiktskarta

Översiktskarta Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Illustrationssektioner

Illustrationssektion bank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergskärning och jordskärning (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel med tillhörande servicetunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion betongtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tråg (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion hög bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion låg bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tryckbank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tunnelportal-tråg (pdf, 1 mb)

 

Granskningshandling, järnvägsplan Långsjön–Sillekrog

Översiktskarta/bladindelningskarta

Översiktskarta Långsjön-Sillekrog (pdf, 4 mb)

Handlingar som fastställs och får rättsverkan


Underlag till järnvägsplan (fastställs inte)

Av GDPR-skäl publicerar vi inte fastighetsförteckningen på vår webbsida. Du kan ta del av fastighetsförteckningen i våra utställningslokaler:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Södertälje kommunhus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje
 • Trosa kommunhus, Västra Långgatan 4-5, Trosa
 • Biblioteket Navet, Vagnhärads Torg 1D, Vagnhärad
 • Nyköpings stadshus, Stora Torget, Nyköping

Av GDPR-skäl publicerar vi inte förteckningen för väghållningsansvar på vår webbsida. Du kan ta del av förteckningen i våra utställningslokaler:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Södertälje kommunhus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje
 • Trosa kommunhus, Västra Långgatan 4-5, Trosa
 • Biblioteket Navet, Vagnhärads Torg 1D, Vagnhärad
 • Nyköpings stadshus, Stora Torget, Nyköping

Illustrationskartor (redovisar hur det ser ut när järnvägen är byggd)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde

Illustrationskarta 16 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 17 (pdf, 11 mb)

Illustrationskarta 18 (pdf, 12 mb)

Illustrationskarta 19 (pdf, 11 mb)

Illustrationskarta 20 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 21 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 22 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 23 (pdf, 11 mb)

Illustrationskarta 24 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 25 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 26 (pdf, 12 mb)

Illustrationskarta 27 (pdf, 13 mb)

Illustrationskarta 28 (pdf, 13 mb)

Illustrationskarta 29 (pdf, 14 mb)

Illustrationskartor 16-29 (pdf, 10 mb)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (servicevägar, byggvägar och liknande)

Illustrationskarta 35 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 36 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 37 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 39 (pdf, 13 mb)

Illustrationskartor 35-37,39 (pdf, 2 mb)

Illustrationsprofiler

Illustrationsprofil 16 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 17 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 18 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 19 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 20 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 21 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 22 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 23 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 24 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 25 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 26 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 27 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 28 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 29 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofiler 16-29 (pdf, 2 mb)

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning Långsjön-Sillekrog (pdf, 1 mb)

Översiktskarta

Översiktskarta Långsjön-Sillekrog (pdf, 4 mb)

Illustrationssektioner

Illustrationssektion bank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergskärning och jordskärning (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel med tillhörande servicetunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion betongtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tråg (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion hög bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion låg bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tryckbank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tunnelportal-tråg (pdf, 1 mb)

 

Granskning av järnvägsplan

Ostlänken, sträckan Gerstaberg–Långsjön genom Södertälje kommun

Trafikverket planerar för Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg–Långsjön omfattar anläggning av en ny stambana för snabba persontåg och följdombyggnader av statliga vägar i Södertälje kommun, Stockholms län. Järnvägsplanen ställs nu ut för granskning.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 1 november–30 november 2021.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på www.trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa samt på Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna, och på Södertälje kommunhus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 30 november 2021. Ange diarienummer TRV 2014/72080.

Delgivning: Järnvägsplanen berör samfälligheten Södertälje Österby fs:2. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. Järnvägsplanen berör ett flertal markavvattningsföretag med outredd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons. Berörda markavvattningsföretag på sträckan är:

 • Gerstaberg Torrläggningsföretag år 1933
 • Brogärdet-Gerstaberg torrläggningsföretag 1936
 • Gerstaberg torrläggningsföretag år 1929-1930
 • Nibble-Säby torrläggningsföretag 1929
 • Smedsta dikningsföretag 1955
 • Åkerby, Ekeby och Smedsta 1918
 • Åkerby, Ekeby, Töstad 1938-1939 (Skillebyån)
 • Nackunga 1916
 • Regleringsföretaget Kyrksjön-Lillsjön 1947
 • Brogärdet torrläggningsföretag 1935

Mer information: www.trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa och Ulf Broberg, projektledare, 010-123 41 09

Granskning av järnvägsplan

Ostlänken, sträckan Långsjön–Sillekrog genom Södertälje, Trosa och Nyköpings kommuner

Trafikverket planerar för Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Järnvägsplanen för sträckan Långsjön–Sillekrog omfattar anläggning av en ny stambana för snabba persontåg och följdombyggnader av statliga vägar. Järnvägsplanen berör främst Trosa kommun, Södermanlands län. Planen sträcker sig även cirka 1600 meter in i Södertälje kommun, Stockholms län samt cirka 100 meter in i Nyköpings kommun, Södermanlands län. Järnvägsplanen ställs nu ut för granskning.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 1 november–30 november 2021.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på www.trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa samt på:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Södertälje kommunhus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje
 • Trosa kommunhus, Västra Långgatan 4-5, Trosa
 • Biblioteket Navet, Vagnhärads Torg 1D, Vagnhärad
 • Nyköpings stadshus, Stora Torget, Nyköping

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 30 november 2021. Ange diarienummer TRV 2014/72078.

Delgivning: Järnvägsplanen berör samfälligheterna Fredriksdal s:1, s:2, s:3 i Trosa kommun och Torsåkers-Sörby s:4 i Nyköpings kommun. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. Järnvägsplanen berör ett flertal markavvattningsföretag med outredd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons. Berörda markavvattningsföretag på sträckan är:

 • Norasjöns sänkningsföretag år 1944
 • Torrläggningsföretaget Fredriksdal-Kumla år 1944

Mer information: www.trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa och Ulf Broberg, projektledare, 010-123 41 09.

Planerna för nya stambanan inom Södertälje och Trosa

Den cirka 28 kilometer långa sträckan mellan Gerstaberg och Sillekrog går genom ett kuperat område. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Järnvägen genom Södertälje kommun

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är cirka 15 kilometer lång och vi planerar att stor del av järnvägen går på markspår. Vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet.

Järnvägen genom Trosa kommun

Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är cirka 13 kilometer lång och vi planerar att mer än hälften av järnvägen går i tunnel eller på bro. När vi anlägger järnvägen i tunnel eller på bro minskar vi påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång.

Nytt resecentrum i Vagnhärad

Tillsammans med Trosa kommun planerar vi för ett nytt resecentrum med tänkt placering i skogspartiet norr om kalkbrottet vid det nedlagda Fänsåkers kalkbruk och söder om E4:an. Vi planerar för tillgängliga plattformar med tak och en plattformsförbindelse så att du kan ta dig mellan plattformarna på ett säkert sätt. Trosa kommun arbetar med detaljplanen för resecentrumet vad gäller stationsbyggnad, bussterminal, bil- och cykelparkering och uppställningsplatser för bland annat taxi.