Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En man tittar ut genom ett fönster på ett tåg.

Norrköpingsområdet

Ostlänken genom Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder. Här planerar vi att bygga en ny stambana och ett nytt resecentrum.

Vi har i uppdrag att bygga en ny stambana genom Norrköpings kommun. Den nya stambanan är en cirka 43 kilometer lång dubbelspårig järnväg för fjärr- och regionaltåg. Fler spår ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet. När de snabba persontågen flyttas hit blir det mer plats för gods- och pendeltåg på Södra och Västra stambanan.

Sträckan mellan Stavsjö och Bäckeby är indelad i tre järnvägsplaner: Stavsjö-Loddby, Loddby-Klinga och Klinga-Bäckeby. I järnvägsplanen för sträckan Loddby-Klinga ingår också Norrköpings resecentrum.

Ta gärna del av VR-filmerna som beskriver hur två av delsträckorna genom Norrköpings kommun skulle kunna se ut. Du hittar filmerna längre ner på den här sidan.

Vad händer just nu?

En planläggningsbeskrivning är ett dokument som beskriver hur vi ligger till i arbetet med järnvägsplanen med information om till exempel tidplan och när du kan påverka. Planläggningsbeskrivningarna för samtliga järvägsplaner inom Norrköpingsområdet hittar du här nedan:

Nytt resecentrum

Planprocessen för Ostlänken genom centrala Norrköping är pausad, inklusive lösning för nytt resecentrum. I december 2020 tog kommunfullmäktige i Norrköping beslut om att de önskar att den nya stationen ska byggas i upphöjt läge på bro.

På Norrköpings kommuns webbplats norrkoping.se hittar du mer information om stationslösningen.

Så här kan du påverka

Använd gärna våra digitala synpunktsformulär om du vill lämna synpunkter på järnvägsplaner eller tillstånd för vattenverksamhet. Du har möjlighet att komma med synpunkter fram till granskningsskede.