Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En kvinna vinkar till en man med ett barn i bärsele.

I ditt område

Ostlänken knyter samman Stockholmsregionen med Södermanland och Östergötland. Det bidrar till regionförstoring i ett expansivt stråk.

Ett närmare Sverige

I de tre län som Ostlänken passerar finns ett antal stora och växande städer med välutvecklat näringsliv och akademi. Det skapar behov av att människor och gods kan förflytta sig effektivt. 

När vi bygger ut järnvägssystemet knyts Sverige närmare. Restiden mellan Järna och Linköping beräknas bli 42 minuter utan uppehåll. Med kortare restider blir det möjligt att  bo och arbeta på olika orter.

Smidiga och hållbara transporter mellan städerna

Smidiga transportlösningar mellan de större städerna och Stockholm är och kommer fortsätta vara en förutsättning för att det ska vara attraktiv att bo och arbeta i kommunerna längs Ostlänken. Där pendlingsmöjligheterna förbättras byggs fler bostäder och antalet arbetsplatser inom pendlingsavstånd ökar.

För att företagen ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga behövs smidiga och hållbara lösningar för godstransporter. När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på Södra och Västra stambanan. 

Resecentrum längs med Ostlänken

Vi planerar för fem resecentrum på fem platser längs Ostlänken: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. I Vagnhärad planeras ett nytt resecentrum strax norr om bebyggelsen. Vid Nyköping planeras för två nya resecentrum - dels vid Skavsta flygplats, dels i centrala Nyköping som ansluts till nya stambanan via en bibana. I Norrköping och Linköping planeras nya resecentrum i något annorlunda lägen än idag, men fortfarande centralt i städerna.