Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar ett dimmigt Resebromosse i gryningen.

Foto: Arkeologerna, SHM

Följ med oss på en digital visning av Resebromosse

Den 8 december kl. 18:30 kommer Trafikverket att finnas på plats vid en digital visning av Resebromosse. Där har du chans att ställa frågor och lära dig mer om en historisk plats som undersöks inför att vi bygger Ostlänken.

För att vi ska kunna bygga Ostlänken behöver arkeologiska undersökningar först genomföras. Det beror på att det finns fornlämningar på vissa platser längs sträckan, och de är skyddade av kulturmiljölagen. En viktig plats där en arkeologisk förundersökning nu har gjorts är Resebromosse.

Resebromosse

Resebromosse ligger utanför Norrköping, i närheten av Löfstad slott. Där har arkeologer hittat flera lager av en bred väg som korsat den gamla våtmarken och troligen varit i bruk från början av vår tideräkning. Arkeologiska fynd längs vägen tyder även på att Resebromosse har varit en forntida offerplats.

Vägen syns idag som en fördjupning i terrängen vid en brant sluttning. Högst upp har den flankerats av två monumentala gravar som förmodligen har anlagts under senare delen av bronsåldern eller järnåldern. När platsen undersöks inför att vi bygger Ostlänken kan vi lära oss mycket om kommunikationer förr och kanske även om hur religionen såg ut på bronsåldern, för runt 3000 år sedan. 

Digital visning av Resebromosse

När: den 8 december kl. 18:30

Var: digitalt möte via Zoom

Anmäl dig: Mejla till anmalan@arkeologerna.com för att anmäla dig till den digitala visningen. Skriv "Digital visning Resebromosse" i ämnesraden för mejlet. Du kommer därefter att få en länk till det digitala mötet skickad till din mejladress i god tid innan det börjar.

På den digitala visningen kommer du att få träffa representanter från Trafikverket och Arkeologerna. De kommer att förklara varför den här platsen är viktig att undersöka inför att vi bygger Ostlänken, hur den valdes ut för undersökning och hur det arkeologiska arbetet fungerar. Därefter kommer du att få se en film från den arkeologiska förundersökningen som gjordes hösten 2021, och få ta del av några av de fynd som gjordes då. I slutet av visningen är du välkommen att ställa frågor.

Bilden visar en karta där man ser hur en forntida väg utanför Norrköping troligtvis har gått, med några viktiga platser markerade.