Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter, som stärker samhällsutvecklingen och näringslivets konkurrenskraft.

Den nya banan kan minska företagens transportkostnader med upp till 30 procent. En sådan effektivisering får inte bara genomslag i norr utan också i resten av landet, eftersom mer än hälften av den tunga godstrafiken kommer från norr med destination i söder. Många av de råvaror som transporteras från norr förädlas i andra delar av landet till några av våra mest lönsamma exportprodukter.

På grund av att Stambanan genom Övre Norrlands många gånger har en kurvig  profil med många backar, kan godstransporterna i norr inte bedrivas lika effektivt som i andra delar av landet. En ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som är rakare och planare ger möjlighet till både tyngre och längre tåg.

Nya möjligheter

Persontrafiken i området kan utvecklas. Den regionala persontrafiken mellan Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå kan utökas och ny trafik kan tillkomma. Med moderna tåg kan restiderna halveras. Stationslägen i tätorterna ger helt nya möjligheter för exempelvis dagliga pendlingsresor till och från jobb eller studier. Persontrafiken kan komma att bestå av såväl kortare tåg som stannar på såväl större som lite mindre orter, som tåg med högre topphastighet som kör längre sträckor och utan att stanna på mindre orterna.

Långsiktigt hållbart och viktigt projekt

Norrbotniabanan är en stor investering för samhället. Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till att bli cirka 29 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Trafikverket tycker, trots den stora investeringen som det innebär, att projektet är en nyttig investering på lång sikt. Nyttan för industrins transporter, kopplingen till internationella transportkorridorer från Barenstregionen ned till kontinenten samt möjligheterna till helt nya persontrafikskoncept, pekar mot att det är ett långsiktigt hållbart och viktigt projekt att satsa på.