Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna på tåg blickar ut genom fönstret.

Miljö och hälsa, Norrbotniabanan

Tåg är ett mycket bra transportmedel för både människor och miljö. Samtidigt innebär självabygget av järnvägen oundvikligen en påverkan på närområdet. Därför löper ett ambitiöst och konsekvent miljöarbete som en röd tråd genom hela projektet.

Tågresor är det bästa valet för miljön. De är snabba och smidiga samtidigt som de är energisnåla och ger mycket små utsläpp av koldioxid. Dessutom pågår ett ständigt arbete med att ytterligare minska järnvägens miljöpåverkan. Norrbotniabanan som helhet ger stora miljövinster. Exempelvis beräknas utsläppen av koldioxid minska med cirka 80 000 ton per år som en direkt följd av den nya järnvägen. 

Påverkan under byggprocessen

Att bygga en järnväg på en ny plats innebär samtidigt att miljön påverkas. Den kan till exempel ge bullerstörningar i bostadsområden, påverka landskapsbilden eller ge hinder för människor och djur att röra sig fritt. När man bygger järnväg går det dessutom åt mycket material och energi. För att minska och lindra effekterna är det därför viktigt med ett medvetet och konsekvent miljöarbete.

Medvetet miljöarbetet genomsyrar projektet

Arbetet med att minska järnvägens miljöpåverkan genomsyrar arbetet med Norrbotniabanan och det startar redan från början, det vill säga i arbetet med att göra rätt val av järnvägssträckning, utformning, material och byggmetod. Miljöarbetet är en röd tråd genom projektet och bedrivs konsekvent och ambitiöst i såväl planering som vid byggande och drift.