Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rött hus vid järnväg

Mark och fastigheter

När en ny järnväg ska byggas påverkas markägare och närboende i hög grad. Frågor väcks och funderingarna kan vara många.

Att ta fram en järnvägsplan tar flera år och människor som bor nära bygget har en särskilt utsatt situation. Vårt planeringsarbete ska bidra till att vi hittar en lösning där frågor om bland annat teknik och ekonomi på ett hållbart sätt kan balanseras mot intrånget i de boende-, kultur- och naturmiljöer som vi ska passera. Trafikverkets markförhandlare, länken mellan berörda fastighetsägare och järnvägsprojektet, bistår med att hitta lösningar i de fall järnvägens tänkta sträckning påverkar någons fastighet eller företag.

Först när en fastställd järnvägsplan vinner laga kraft får Trafikverket rätt att formellt tillträda aktuella markområden och påbörja markåtkomst för de områden som behövs för den framtida järnvägen. Exempel på åtgärder kan vara: köp eller byte av mark, utbetalning av intrångsersättningar (i vissa fall) och bullerskydd med mera.

Om du vill veta om din fastighet är berörd kan du kontakta oss. När arbetet med järnvägsplanen kommer längre och det börjar klarna hur stort markområde, med eventuellt framtida tillhörande vägar, som kommer att ingå järnvägsanläggningen kommer detta att redovisas på framtida samrådsmöte. Med dessa förutsättningar klara kan företrädare för projektet även, om önskemål finns, i detalj gå igenom hur påverkan blir från projekt Norrbotniabanan blir på just din fastighet eller företag.