Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

flygfotot över söderköping

E22, Förbifart Söderköping

Förbifart Söderköping är en del av Trafikverkets arbete att bygga säkrare vägar. Den nya vägen blir mötesfri med tre-fyra körfält och innebär en ökad framkomlighet både lokalt och längs kusten. Vi bidrar till den biologiska mångfalden och kulturarvet.

E22 är en nationell väg som även ingår i det europeiska vägnätet. Vägen utgör en pulsåder för fjärrtrafik i den sydöstra delen av Sverige. Delen av E22 vid Söderköping har också en regional funktion för pendlingstrafik, det är en länk till skärgården och utgör också huvudled för den lokala trafiken.

Ingen mötande trafik

E22 är en av våra större vägar i landet och sträckan vid Söderköping högt trafikerad. Det är en av anledningarna till att vi bygger om till mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg med mitträcke. Att ta bort mötande trafik är ett av de allra mest effektiva sätten att undvika allvarliga olyckor. Mitträcken räddar cirka 65 liv varje år.

Räcken sätts även upp för att få god framkomlighet, eftersom högre hastigheter tillåts på vägar med mitträcken. När vi har byggt klart förbifart Söderköping kommer hastigheten bli 100 km/timmen längs sträckan.

Säkert för oskyddade trafikanter

Från Söderköping och norrut bygger vi en separat gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägar i kombination med säkra passager gör att även cyklister och fotgängare säkert kan trafikera och korsa vägen. Det ska vara säkert i trafiken även om du inte sitter i en bil.

Säkra sidoområden

På sidan av vägen sätter vi upp räcken där det behövs och rensar från träd och stora stenar. Det minskar skaderisken om man råkar köra av vägen. Sidoräcken räddar cirka 18 liv per år.

Viltstängsel byggs längs hela sträckan, totalt cirka 20 km, vilket i kombination med djurpassager används för att minska antalet viltolyckor längs den nya vägsträckningen för att förebygga viltolyckor. Trots viltåtgärder finns alltid en risk att vilt ändå kan ta sig upp på vägarna och därför måste man som förare alltid vara uppmärksam och anpassa hastigheten.

Rätt hastighet

Vi bygger löpande om vägar så att de blir säkrare. Rätt hastighet är helt centralt för att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken.

När vi bygger om till mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg förbi Söderköping kommer vi att kunna höja hastighetsgränsen till 100 km/timme. Vägens utformning bestämmer vilken hastighet en väg bör ha.

På vägar utan mitträcke är risken för allvarliga mötesolyckor betydligt högre. På den typen av vägar är lägre hastighet ett effektivt sätt att rädda liv. En kollision i 80 km/timmen istället för 90 km/timmen gör att risken att omkomma minskar med 40 procent.

Säkra korsningar

Korsningar är generellt sett riskfyllda. Där behöver man vara extra uppmärksam och anpassa hastigheten. Som trafikant är det viktigt att vara riskmedveten i trafiken och visa hänsyn till medtrafikanter.

Längs den nya sträckningen av E22 Förbifart Söderköping kommer samtliga korsningar vara planskilda. Det går alltså endast att passera E22 i en tunnel eller på en bro.

Det kommer heller inte finnas några in-/utfarter direkt till E22 utan all trafik som ska åka in eller ut från E22 kommer göra det vid någon av de fyra trafikplatserna vi ska bygga.

Vi planerar för att börja bygga 2024

Byggstarten för Förbifart Söderköping beräknas ske 2024. Den tidigare Skärgårdslänken är inkluderad i vägplanen.

Kolla på vår film

Lite längre ner på sidan finns det en film om förbifarten och vad vi tänker bygga. 

Vill du se våra kartor?

Om du vill se mer i detalj vad det är vi ska bygga finns det illustrationskartor på Dokumentsidan under Aktuella handlingar.