Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg och passagerare på Gävle C

Infrastruktursatsningar i Gävle - Trafikpusslet

De kommande 20 åren planerar och genomför Trafikverket, Gävle kommun och Region Gävleborg flera åtgärder på vägar och järnvägar i och kring Gävle.

Satsningarna på ny modern järnväg, bland annat dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan ger högre kapacitet för transporter längs hela kusten, men ger också förutsättningar för Gävle att utvecklas. Gävle har idag strax över 100 000 invånare och en förutsättning för en hållbar utveckling i Gävle är en väl fungerande infrastruktur.

Bakom satsningarna ligger ett avtal mellan staten, Region Gävleborg och Gävle kommun. Staten gör stora infrastruktursatsningar i järnväg och ger stöd för planering mot att Gävle kommun planerar en ny hållbar stadsdel med 6000 nya bostäder på Näringen och ett nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen. Region Gävleborg bidrar bland annat med kollektivtrafiklösningar.

Sammantaget handlar avtal och samverkan om ett antal projekt för cirka 20 miljarder kronor.

Aktivt samarbete

Genomförandet av åtgärderna kräver omfattande samordning för tidsplanering, resursallokering, avtalsfrågor, kommunikation, trafikkoordinering och riskhantering. För att strukturera samordningen arbetar parterna tillsammans i ett program, som går under namnet Trafikpusslet Gävle.

Programarbetet ska se till att utvecklingen av transportsystemet har god framförhållning, minimerar störningar under byggtiden och tillfredsställer krav på god information.