Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gävle–Söderhamn (Vallvik), spårbyte och hastighetshöjande åtgärder

Upprustningen är klar och från måndag den 22 november går tågtrafiken som vanligt mellan Gävle-Söderhamn.

Vi har rustat upp den 40 år gamla järnvägen mellan Gävle och Söderhamn under tiden augusti-november, totalt 16 veckor. Arbetet har pågått dygnet runt med ett speciellt spårtåg, 850 meter långt, som bytt både räls, växlar och räl. Ungefärlig arbetstakt har varit 1500 meter per dag. Del av sträckan har varit brounderhåll. All tågtrafik har letts om till annan färdväg eller ersatts med buss. 

Från måndag den 22 november går tågtrafiken som vanligt igen mellan Gävle-Söderhamn (Ostkustbanan). Hastigheten är normalt 140 km/h. Att gena under bommarna eller passera en järnvägsövergång vid stoppsignal är alltid förenat med LIVSFARA.

Genomförda åtgärder på sträckan

  • Byte av räls/slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Diknings- och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer