Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så sköter vi vägarna i Värmlands län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. I Värmlands län har Trafikverket cirka 500 mil väg.

Stora vägar genom tätorter

Trafikverket har hand om vissa stora vägar som går genom städer och tätorter. Det gäller till exempel E18 genom Kristinehamn och Karlstad, E45 genom Grums och Torsby, riksväg 62 genom Munkfors, riksväg 63 genom Filipstad och länsväg 246 genom Hagfors. Trafikverket sköter också en del av de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna.

Vägarna i Värmland är indelade i flera områden där det i varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhåll av vägarna.

 

På sommaren

Under sommaren lagar vi sprickor och hål i vägbanan och gör akuta insatser vid översvämningar, ras eller omkullfallna träd. Vi rensar och underhåller även diken och trummor så att vattnet kan rinna undan. Vi arbetar också med klottersanering och slåtter av dikeskanter.

Våren och sommaren är den stora säsongen för underhållsarbeten och beläggningsjobb. Det innebär städning, reparationer och förebyggande underhåll för att hålla vägar, broar och tunnlar bra skick.

På vintern

Entreprenörerna har en tät dialog med Trafikverket och de har tillgång till avancerad väderinformation. Halkbekämpningen sker ofta redan innan temperaturen faller för att hindra att vägbanorna fryser. Plogbilarna kan rulla redan när de första flingorna faller.

I Värmlands län finns cirka 140 fordon för snöröjning och halkbekämpning på Trafikverkets vägar och gång- och cykelbanor. Normalt kostar vinterväghållningen i Värmlands län cirka 80 miljoner kronor per år. Knappt hälften av kostnaden är fast ersättning till entreprenörerna. Det inkluderar bland annat hyra av plogar, saltspridare, och lagringsplatser samt jourersättning till chaufförer och egen personal. Dessa kostnader har Trafikverket oavsett hur mild eller sträng vintersäsongen blir.

Halka bekämpas med salt och sand. I Värmland används i princip salt på de stora vägarna som har mycket trafik. Sand är effektivt bara på vägar med lite trafik. Saltet gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. Saltet har bäst effekt om det sprids innan temperaturen sjunker och nederbörden faller. Därför kan man se saltspridare i arbete på torra vägbanor vid plusgrader.