Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drönarbild över Bornsjön med omgivning. Foto: WSP

Vattenskydd Bornsjön

Vi planerar att förstärka vattenskyddet för Bornsjön.  Det gör vi för att säkerställa att inte vattentäkten ska förorenas av trafiken på vägarna vid sjön.

Bornsjön är en reservvattentäkt för Stockholms stad. Den behöver därför skyddas så att inte föroreningar från olyckor och dagvatten från vägar i närheten riskerar att hamna i sjövattnet eller grundvattnet.

Vi kommer att göra flera åtgärder längs sjön, till exempel ska vi täta diken för att fördröja vattnet från vägen. Vi gör det i Bornsjöns tillrinningsområde och i vattenskyddsområdets sekundära skyddszon. På så vis vill vi hindra föroreningar att påverka yt- och grundvatten inom Bornsjöns skyddsområde.