Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Ali Jalal

Väg 841, byte av öppningsbar bro över Almarestäket

Den öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket på gränsen mellan Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun ska ersättas med en ny öppningsbar bro. Väg- och sjöfartstrafiken kommer till största delen vara ostörd under byggnationen.

Den som nu används har uppnått sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet vilket innebär att tung trafik inte får åka över bron. 

Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år och väg 841 trafikeras av omkring 2 600 fordon per dygn. Cyklister måste samsas med övriga fordonsgrupper eftersom det saknas cykelbana. Fotgängare kan ta sig över bron på cirka en meter bred trottoar på södra sidan.

När den nya bron står färdig så kommer bärigheten att vara höjd. Trafiksäkerheten för fordonsförare och oskyddade trafikanter kommer att förbättras genom att de två körfälten för motortrafik breddas samt att en gång- och cykelbana inrättas.

Om det blir stopp på E18 och trafiken måste ledas om så utgör bron en del av omledningsvägnätet.