Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skylt cirkulationsplats. (Foto: Mostphotos)

Väg 276, Sockenvägen

Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen väg 276 - Sockenvägen i Åkersberga för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Korsningen har brister främst för vänstersvängande trafik. Vänstersvängar från väg 276 in på Sockenvägen och från Sockenvägen till väg 276 skapar ibland situationer som påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet och leder till köer under rusningstid.

Därför ersätter vi dagens korsning med en cirkulationsplats. Sockenvägen kommer att få två körfält in i den nya cirkulationsplatsen.

Projeketet är avslutat och projektsidan kommer att tas bort 7 februari 2022.

Vi har gjort beräkningar av trafikflödena som visar att trafiken i den nya cirkulationsplatsen kommer att fungera även under rusningstrafik.

Arbetet påbörjades sommaren 2020. Trafiken påverkas med smalare körfält och omledningar. Trafikanter uppmanas att köra försiktigt och visa hänsyn i trafiken.