Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 263, byte av öppningsbar bro Erikssund

Den öppningsbara bron på väg 263 över Erikssund ska ersättas med en ny öppningsbar bro. Väg- och sjöfartstrafiken på den befintliga bron kommer till största delen att vara ostörd eftersom den nya bron kommer att byggas vid sidan av den befintliga.

Körfälten blir bredare och bron kommer att kompletteras med en gång och cykelbana för oskyddade trafikanter. 

Bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund ligger på gränsen mellan Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun. Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år.

Väg 263 trafikeras av 5 500 fordon per dygn, varav omkring 660 är tunga fordon. Vägbredd på befintlig bro är cirka sex meter och tunga fordon har svårt att mötas uppe på bron. I dag finns ingen yta avsatt för gående eller cyklister som därför måste samsas med övriga fordonsgrupper.

Bron har uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas ut, då det finns uppenbara risker för driftstopp. Följden av driftstopp är köer samt långa omledningsvägar över Uppsala och Rotebro.