Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 259, Glömstavägen, gång- och cykelväg

Vi ska bygga en bättre, och delvis helt ny, gång- och cykelväg längs Glömstavägen i Huddinge kommun. Målet är att öka säkerheten för dig som går eller cyklar.

Tack för dina synpunkter!

Vi har genomfört samråd den 12 april - 11 maj 2021. Tack för engagemang och inkomna synpunkter!

Vi kommer nu att gå igenom, bedöma och värdera alla inkomna synpunkter. Hur de hanteras och vävs in i projektet kommer du sedan att kunna läsa i en samrådsredogörelse. I den visas alla synpunkter som förts fram samt hur de beaktats och påverkat utformningen av vägen. 

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande och granskning. Se gärna informationsfilmen som förklarar hela planprocessen - från planering till byggande.

Gång- och cykelvägen ska bidra till en ökning av cykelresor och möjliggöra vardagscykling mellan hem, skola och arbete. Sträckan för gång- och cykelvägen, från Björkhagsvägen till och med ca 50 meter efter Bergavägen, är cirka 2,5 km.

I dag finns det bitvis en gång- och cykelväg längs sträckan, det innebär att större delen av vägsträckan inte har separation mellan trafikslagen. När den nya kompletta gång- och cykelvägen är klar kommer den att fungera som en länk till och från lokala målpunkter och som regionalt cykelstråk utmed väg 259.

Väg 259 har restriktioner vilket innebär att inga vägarbete får utföras under dagen. All vägarbete på vägbanan kommer således att ske nattetid.

Gång- och cykelvägens placering och sträckning
Trafikverket har tagit beslut att bygga den nya gång- och cykelvägen på den norra sidan av väg 259 Glömstavägen vilket kommer innebära att vi behöver ta mark i anspråk. Längre fram i processen kommer vi att kontakta alla som eventuellt kommer att beröras av detta. Under samrådsperioden har du möjlighet att lämna dina synpunkter på samrådshandlingen.

Vill du läsa mer om hur vi planerar den nya gång- och cykelvägens placering och sträckning klicka här:  ”Gång- och cykelvägens placering och sträckning”.

Samråd på orten
Samråd på orten kommer att äga rum under våren 2021. Då får allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. När vi har bestämt datum för samrådet kommer inbjudan att ske via brev och annons samt med information här på projektets hemsida.