Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Huddingevägen, sedd från Flemingsbergs station. Foto

Huddingevägen, sedd från Flemingsbergs station.

Väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan

Vi planerar att förbättra Huddingevägen i området mellan Pålamalm och Södertörns högskola. Det handlar om infarten vid Riksten, en ny trafikplats vid högskolan och en gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Det ska bli lättare för dig som kör bil eller cyklar att ta sig fram på sträckan. Vi höjer också säkerheten längs vägen.  

Vi samråder om ändringar i vägplanen för 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan

Nu samråder vi om förändringar av gällande vägplan. Anledningen till att vi gör om delar i vägplanen för 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan är att vi har studerat alternativa utformningar. Vi har i samband med detta gjort utredningar och sedan  valt att gå vidare med en ändring av utformningen enligt lagakraftvunnen vägplan. Förändringarna som föreslås påverkar hur mycket mark som behöver tas i anspråk och vi behöver därför samråda med alla som berörs.

Läs mer om samrådet här.

Om vägplanen

Vägplanen är uppdelad i tre delar: Infart Riksten, trafikplats Högskolan och gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen. Här kan du läsa om de olika delarna i korthet.

Infart Riksten

I vägplanen föreslår vi en ny väg som ska gå från väg 226, Huddingevägen, via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 Pålamalmsvägen.

Trafikplats Högskolan

Vi föreslår en ny trafikplats på väg 226 Huddingevägen i höjd med Södertörns högskola. Den kommunala förbindelsen som då kan skapas mellan Alfred Nobels allé och Björnkullavägen binder ihop västra och östra sidan av Flemingsberg med Flemingsbergsdalen. I området finns både arbetsplatser och verksamheter. Det planeras dessutom bostäder och handel.

Gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen

Den nya gång- och cykelvägen mellan Flaggplan och Hälsovägen har varit ett viktigt mål med tanke på utbyggnaden av det regionala cykelnätet.