Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Huddingevägen sedd från norr.

Nu höjer vi säkerheten mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.

Väg 226, Huddingevägen, ökad säkerhet mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen

Vi förbättrar säkerheten längs med Huddingevägen, mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen. Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter och förbättra bussarnas punktlighet.

Gång- och cykelvägen är klar och öppen

Nu har vi slutfört de flesta av arbetena och den nya gång- och cykelvägen är öppen för dig som går och cyklar. Vi har även öppnat det så kallade kollektivkörfältet för trafik. Det är ett särskilt körfält för bussar.

Vissa beläggningsarbeten görs under våren 2022

På grund av det kalla vädret återstår några beläggningsarbeten som vi planerar att göra under våren 2022.

Det här har vi gjort

  • Vi har byggt en ny gång- och cykelväg i norrgående riktning och ett nytt körfält för bussar i samma riktning. 
  • För att öka säkerheten och minska spring över vägen har vi placerat betongblock och belysningsstolpar i mitten av vägbanan.
  • Vidare har vi förbättrat de två busshållplatserna på sträckan och höjt säkerheten för dig som åker buss. Nu är det smidigare att kliva av och på bussen och ytorna för hållplatserna är längre. 
  • Vi har även stängt utfarterna till Huddingevägen vid Älgskyttevägen och den parallella Huddingevägen (lilla eller gamla Huddingevägen). Vi har tidigare kallat den Gymnasievägen men det är alltså den parallella Huddingevägen vi menar. 

Ökad säkerhet med betongbarriär

Det sker en hel del olyckor längs den här sträckan och vi behöver öka säkerheten. Bland annat vill vi förhindra att personer springer över vägen. Därför bygger vi en betongbarriär i mitten av vägen. Barriären har två syften. Dels ska den säkerställa att fordon i olika körriktningar säkert skiljs åt. Dels är den avsedd att förhindra gångtrafikanter från att springa över vägen. Det är viktigt att gångtrafikanter använder de övergångställen som finns vid korsningarna. Vi tar också bort två farliga in- och utfarter till Huddingevägen och förstärker skyddet för dig som cyklar och går.

Skiljeremsa mellan gång- och cykelvägen och biltrafiken

Utrymmet längs med Huddingevägen där vi nu genomför vårt förbättringsarbete är begränsat. Vi kommer främst att optimera den yta som finns för att öka säkerheten och framkomligheten för bussar. Den östra cykelbanan kommer att vara dubbelriktad med egna körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen kommer att vara separerad från fordonstrafiken med en så kallad skiljeremsa. Den här skiljeremsan består av en upphöjd stenbelagtd trottoar som är 80 cm bred. Den kommer också att fungera som snöupplag vid lättare snöfall. 

Stombussar

Vi har byggt ett separat körfält för bussar i norrgående riktning. På så sätt bidrar vi till att bussarna går i tid. Det här arbetet är en del av en större satsning på så kallade stombussar i Stockholm. 

Här kan du läsa mer om stombussar på trafikverket.se

Skiss över förändringar i vägbanan

trafikskiss-750-webb.jpg

Från vänster till höger ser du: befintligt bullerplank, gång- och cykelvägen, biltrafik i två filer i södergående riktningen, mittbarriär i betong, biltrafik i norrgående riktningen, vip-fil för bussar i norrgående riktningen, en bredare gång- och cykelväg och ett bullerplank.