Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Solnatunnlarna rustas upp

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund. En tunnel i taget stängs då av under ca 5-6 veckor medan arbetena pågår. I sommar stänger vi av den äldsta tunneln, från den 5 juli kl 01:30 till den 9 augusti kl 04:30.

Solnatunnlarna har tjänat tågtrafiken länge och behöver därför moderniseras och rustas upp. Det första tunnelröret som renoveras sommaren 2021 är det äldsta, det byggdes 1911 och är alltså 110 år gammal. De andra två tunnelrören byggdes 1940 respektive 1965 och det tunnelrör som vi kommer att arbeta minst i är från 1990. När vi utför våra arbeten kommer en tunnel i taget att vara helt avstängd. Under den här perioden delar tågtrafiken på övriga tunnlar.

Upprustningen är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks med ingjutna bultar och sprutbetong. I dagsläget utgörs bergförstärkningen i tunnlarna framförallt av självbärande berg och betongvalv. De bärande betongvalven som finns inne i tunneln har uppnått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp för en förbättrad bärighet. Genom att vi förstärker med ingjutna bultar och sprutbetong får vi ett nytt och säkrare bärande system för tunnlarna.

Solnatunnlarna har fyra tunnelrör på södra sidan berget men endast tre på norra sidan eftersom två tunnlar går ihop inuti berget. Tre av tunnelrören är cirka 500 meter långa och det fjärde tunnelröret, som ansluter till en av de andra inne i berget, är cirka 250 meter. När hela upprustningen är klar 2023 har samtliga tunnelrör i Solnatunnlarna säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. De två äldsta tunnelrören har då fått en ny teknisk livslängd på 60 år.

Därför rustar vi upp under sommaren

Trafikverket planerar arbetena för att så få som möjligt ska påverkas. Under semestertider är det färre som arbetspendlar eftersom skolorna har lov och många är lediga från jobbet. Det gör det möjligt för oss att stänga av under en längre sammanhängande period istället för flera kortare avstängningar. Det innebär i sin tur att arbetet kan bli klart snabbare.

Det kommer att märkas när vi bygger

När vi genomför vårt arbete påverkar det dig i vardagen. Som vid alla byggarbetsplatser kan det bli bullrigt och svårare att ta sig fram. Vår ambition är alltid att störa så lite och under så kort tid som möjligt när vi bygger och vi väljer arbetsmetoder utifrån det. För att få in betong in i tunneln kommer en betongpump stå placerad på Frösundaleden ovanför järnvägsspåren under vecka 27-29 och köras dygnet runt, vilket kan orsaka buller.
Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. 

Så påverkas tågtrafiken när vi stänger av

Våra arbeten har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter sommarens avstängning. När vi stänger av påverkas en stor andel av tågtrafiken som ska norr om Stockholm. Pendeltågstrafiken påverkas i både norr- och i södergående riktning genom att tåg på linje 41 mot Märsta samt mot Tumba och Älvsjö inte stannar vid Solna och Ulriksdal. Övriga pendeltågslinjer mellan Uppsala och Södertälje centrum får ändrade avgångs- och ankomsttid på 1-2 minuter men stannar som vanligt på samtliga stationer.

För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. Därför är det viktigt att du planerar din resa, är ute i god tid och tänk på att avvikelser kan förekomma. Kontakta din tågoperatör för mer information om din resa: sl.se (extern webbplats) och sj.se (extern webbplats).
Tillsammans kan vi göra skillnad under pandemin. Skydda dig själv och andra - visa hänsyn när du reser i kollektivtrafiken - lämna plats, håll avstånd och res bara om du måste.

Tunnelmynning äldsta tunnelröret