Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygvy över Järva krog som visar det nya förslaget för en gång- och cykelbro som länkar samman Hagaparken med Ulriksdal.

E4, Norrtull-Kista, ny gång- och cykelväg

Snabbcykelvägen mellan Norrtull och Kista skjuts på framtiden. Regeringen har prioriterat ner den nya gång- och cykelvägen längs med E4 mellan Norrtull och Kista, det så kallade Märstastråket, i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.

Trafikverket hade tidigare gjort ett förslag på en vägplan som förväntades gå till fastställelse vid årsskifte 2018/2019, men så blev det alltså inte. Den cirka 7 kilometer långa sträckan berör kommunerna Solna och Sollentuna.

Anledningen till att pausa den planerade cykelvägen är att det för närvarande saknas finansiering. Pengarna för projektet omfördelas på andra nationella projekt med högre prioritet.

– Vi utreder nu möjligheten att slutföra arbetet med vägplanen så långt det går och förbereder därmed ett färdigt paket när nästa nationella plan för transportsystemet beslutas 2022, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson, projektledare på Trafikverket.

Den senaste nationella transportplanen presenterades av regeringen den 4 juni 2018.

Läs mer på regeringens hemsida

Trafikverket planerar för en ny cykelväg med hög standard som klarar av större flöden och möjliggör att cykla i högre hastighet än vanligt. För att öka allas säkerhet kommer gång- och cykeltrafiken vara åtskilda så långt det går.

Den befintliga sju kilometer långa sträckan är för smal och därför besvärlig för mötande cyklister. Längs delar av stråket är trafiksäkerheten dålig och kapaciteten för dubbelriktad cykeltrafik låg.

Hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Den nya cykelvägen går genom flera känsliga natur- och kulturmiljöområden av riksintresse eller med särskilt skydd och gör därför så lite intrång som möjligt i dessa områden.

Cykelstråket längs E4 mellan Norrtull och Kista ingår som en del i ett möjligt framtida längre regionalt cykelstråk. Huvudsyftet med projektet är en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för framförallt cyklister. Den nya cykelvägen underlättar för arbetspendling med cykel som ett klimatsmart transportalternativ i enlighet med de transportpolitiska målen.

Skiss med utsikt över Brunnsviken

Skiss ur gestaltningsprogrammet i samrådshandlingen (se även under Dokument här på webben). Befintligt buskage ersätts med nya buskar, perenner och mindre träd för en trivsammare upplevelse. Arterna ska vara salt- och vindtåliga och gärna ha blommor och frukter för att gynna insekter och fåglar. Nya bänkar placeras med vacker utsikt över Brunnsviken. De nya stödmurarna och rampen föreslås i blocksten av granit för att harmonisera med stensättningen som löper ner till vattnet.

Läs mer i vår folder "Ny gång- och cykelväg"

 

Följ med på en virtuell cykeltur!

Vi har tagit fram en animering av den planerade cykelvägen längs med E4 från Solna tingshus fram till Silverdal i Sollentuna som den planeras se ut när den är färdigbyggd.