Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gudöbroleden på sommaren, vid Jungfruvägen. Foto.

Vi gör det säkrare och smidigare för dig som cyklar, går eller åker buss.

Väg 260, Gudöbroleden, gång- och cykelväg och busskörfält

Nu blir det säkrare och smidigare för dig som cyklar, går eller åker buss på Gudöbroleden. Vi planerar att bygga om och förbättra gång- och cykelvägen och busskörfälten längs vägen som passerar Tyresö och Haninge kommun och Stockholms stad.

Gudöbroleden är ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms län, men idag uppnår vägen inte den standard som krävs för våra regionala cykelstråk. Det finns både trafiksäkerhetsproblem och svårigheter att ta sig fram längs sträckan. Vi planerar nu för flera förbättringar av gång- och cykelvägen längs Gudöbroleden, mellan Grindstugan och Skrubba. 

Gudöbroleden är också en viktig väg för kollektivtrafiken och den dagliga pendlingen med buss. Därför vill vi även förbättra busskörfälten och ge bussarna förtur så att du som åker buss kommer fram lite snabbare.

Läs våra svar på dina frågor 

Under samrådet som vi ordnade hösten 2020 presenterade vi våra planer för Gudöbroleden. Vi fick in många synpunkter och frågor från er som bor eller reser i området och vi är  väldigt tacksamma för det. Vi tar med oss synpunkterna i vårt fortsatta arbete.

Här på webben besvarar vi flera av de frågor som vi fått in. Många synpunkter och frågor handlar om säkerheten för cyklister och gångtrafikanter. Vi ser också att det finns ett engagemang i frågor om framkomligheten för biltrafik, hastighet på vägen och buller. Läs våra svar här i sidan: Frågor och svar

Planerat arbete på gång- och cykelvägen

  • Vi planerar att bygga om den befintliga gång- och cykelvägen på fler platser mellan Grindstugan och Skrubba och höja standarden generellt. Sträckan börjar 50 meter söder om hållplats Grindstugan och slutar strax norr om trafikplats Skrubba. 
  • En del av gång- och cykelvägen får också en ny sträckning som innebär att det blir kortare och rakare för dig som cyklar eller går.
  • Mellan Skrubba malmväg och Skrubba trafikplats bygger vi en helt ny gång- och cykelväg. 

gc-vag-jungfruvagen-webb-300bred.jpg

Gång- och cykelväg vid korsningen Skogsängsvägen-Gudöbroleden.

Planerat arbete för busstrafiken

  • Vi bygger nya bussfiler
  • Trafiksignalerna anpassas för att ge bussar förtur
  • Vi bygger om korsningar och rondeller

Aktuell sträcka

strackningen-karta-200824.jpg

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Den aktuella sträckan är 5,5 kilometer. Sträckan börjar i Haninge kommun, cirka 100 meter söder om cirkulationsplatsen vid väg 260/Grindstuvägen, passerar delar av Tyresö kommun och slutar i Stockholms kommun, strax norr om trafikplats Skrubba, där det ansluter till Ältabergsvägen. 

Om marken vi ska använda tillhör dig

Vi har rätt att ta mark i anspråk eftersom vägen är till för hela samhället. Titta på filmen här nedanför och lär dig mer om hur det fungerar, vilka rättigheter du har och hur vi beräknar ersättning.