Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Södertälje kanal flygfoto 2014. Motorvägsbroarna är de två mellersta. Foto: Johan Fredriksson [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Trafikverket tar fram en vägplan för att bygga ut E4 och E20 mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog från två till tre körfält i vardera riktningen.

Vi planerar att bredda E4/E20 från två till tre körfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska byggas ut från två till tre körfält. De ska samtidigt rustas upp. 

Syftet är att förbättra framkomligheten på E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje.

Motorvägsbroarna är öppningsbara för att fartyg ska kunna passera på Södertälje kanal. De byggdes 1965 och projektet ska byta ut deras lyftspann mot nya, bredare lyftspann.

Planering av samråd 

Vi planerar ett digitalt samråd. Det innebär bland annat att du kommer att kunna ta del av information här på webben och via ett digitalt möte. På grund av Covid-19 bör vi antagligen inte genomföra ett fysiskt möte som är brukligt vid samråd.

Vi planerar för att kunna genomföra samrådet under februari–mars 2022.

Du kommer att kunna läsa om samrådet i lokaltidningarna, Länstidningen Södertälje och om möjligt även i Södertäljeposten samt i sociala media. I samband med samrådet kommer du att kunna ta del av information och handlingar här på webben. Berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter får information via brev.

Tack alla som lämnade synpunkter hösten 2020

Under perioden 30 oktober–23 november 2020 hade vi samråd om vägplanen inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Vi tackar för alla synpunkter och all kunskap som kommit in. Nu arbetar vi vidare med planförslaget och gör om handlingen till en så kallad samrådshandling. Det är den som vi planerar att ha samråd om under vintern 2021.

Ta del av handlingarna

Du kan ta del av samrådsunderlaget från 2020 här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Trafikpåverkan under byggtiden

Trafikverket lägger vi stor vikt vid att analysera hur trafiken ska ledas om under byggtiden för att minimera trafikpåverkan på E4/E20, den lokala trafiken och transporter till och från verksamheter inom området. Vi hämtar erfarenheter från tidigare avstängningar, bland annat från olyckan sommaren 2016.

Vi planerar att börja bygga 2024 och att bli klara innan E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar.

(Foto: Södertälje kanal flygfoto 2014. Motorvägsbroarna är de två mellersta. Johan Fredriksson CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)