Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4 trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda, utbyggnad till tre körfält

För att minska risken för köer och olyckor på E4 mellan trafikplatserna Glädjen och Arlanda norr om Stockholm planerar Trafikverket att bredda E4 från två till tre körfält i båda riktningarna.

En sträcka på cirka tolv kilometer av E4 mellan Upplands Väsby och Sigtuna kommun kommer att breddas från två till tre körfält. Detta görs för att skapa bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet i framtiden.

När E4 Förbifart Stockholm öppnar kommer det att uppstå nya resvägar och resvanor som gör att vi behöver anpassa den hårt trafikerade sträckan mellan trafikplatserna.

I nuläget har sträckan utmaningar med köbildning och upphinnande­olyckor som hindrar trafikflödena. Genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten möjliggör vi för smidigare resor, säkrare transporter och fortsatt samhällsutveckling i kringliggande kommuner.

Det här ska vi också göra längs sträckan

  • Skyddet mot förorenat dagvatten från vägen ska stärkas så att naturen närmast vägen blir mindre belastad.

  •  Ett så kallat Intelligent transportsystem (ITS) ska installeras. Systemet består av trafik­kameror, detektorer och digitala skyltar. Det varnar för köbildning och kan användas för att styra om trafik
    och ändra hastigheten. Systemet finns redan i dag på flera av Stockholms infartsleder
  • Nya bullerplank ska byggas.

  • Ett förbättrat skydd för natur och vatten vid olycka ska byggas. Tillexempel  vid en krock så ska bensin eller släckvatten förhindras från att rinna ut i naturen eller ner till grundvattnet genom att fånga upp vätskorna och ge förutsättningar för sanering.

  • Hur dagvattnet renas och fördröjs längs vägen kommer också att ses över så att reningen förbättras och att vägen med omgivning är anpassad till framtidens klimat.

Arbetena kommer att planeras så att de kan genomföras med minsta möjliga påverkan på trafiken, men en så omfattande ombyggnad kommer inte att kunna genomföras utan att det märks.

Aktuellt i projektet

Från och med hösten 2021 till våren 2022 kommer fältarbeten att pågå längs med E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda. Det innebär att personer med gula västar kan synas intill vägkanten. Det kommer också förekomma nattarbeten då våra vägfordon utför undersökningar på vägen. Läs mer om det här