Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Skurubron

Pågående arbeten Nacka och Värmdö

Här kan du läsa om de pågående och kommande projekt som Trafikverket gör för att förbättra framkomligheten och tillgängligheten i Nacka och på Värmdö.

Information om nya tunnelbanans arbeten vid väg 222, Värmdöleden och trafikplats Skvaltan

Nya tunnelbanan, Region Stockholm, arbetar just nu i anslutning till trafikplats Skvaltan. De har byggt en väg för transporter i samband med bygget av tunnelbanan till Nacka. Det här innebär att den lokala trafiken mot Stockholm påverkas av nedsatt hastighet och försämrad framkomlighet.

Nya tunnelbanan spränger nära väg 222, Värmdöleden, vid trafikplats Skvaltan. Trafiken på näraliggande vägar kan komma att stängas av i 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Beroende på var inom arbetsområdet som sprängningar sker kommer väg 222, Värmdöleden, vid trafikplats Skvaltan att påverkas helt eller delvis. Även gång- och cykeltrafik kan komma att stoppas förbi området.

Stopp i trafiken på grund av nya tunnelbanans sprängningar kan förekomma på måndagar-torsdagar klockan 10.00, 14.00 och 19.30, samt på fredagar klockan 10.00, en bit in på hösten 2020.

Transporter till och från nya tunnelbanans arbetsområde kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Här kan du läsa mer om nya tunnelbanans arbeten i Nacka.

År 2030 beräknas Nacka Värmdö ha cirka 200 000 invånare jämfört dagens knappa 140 000. Väg 222, Värmdöleden, är huvudled för all trafik till och från Värmdö och i stor utsträckning även för Nacka. I högtrafik är det trångt på vägarna och det är värre ju närmare Stockholm du kommer.

Tunnelbanan ska byggas ut till Nacka och ett flertal åtgärder utreds och planläggs längs väg 222. 

Sedan hösten 2019 bygger vi den nya Skurubron samt bygger om trafikplatserna Skuru och Björknäs. När vi är klara med det ska vi bygga om den gamla Skurubron till lokalväg samt gång- och cykelväg.

I centrala Nacka pågår ett samarbetsprojekt där Nacka kommun, Trafikförvaltningen/SLL och Trafikverket deltar. Där planeras en förflyttning och överdäckning av väg 222, Värmdöleden, samt en ny bussterminal i anslutning till den kommande tunnelbanan.

Arbeten för ökad framkomlighet

Tillsammans med Trafikförvaltningen, Värmdö kommun, Nacka kommun och Stockholms stad jobbar vi med framkomligheten för bussar. Det är en mycket proriterad fråga för att få trafiken att fungera. Inom stora områden av Nacka/Värmdö bör busstrafiken ha egna körfält. För annan biltrafik är målsättningen att restiden ska kunna förutses och att begränsa förseningarna i högtrafik. Det innebär att vissa utbyggnader och trimningar är nödvändiga. Men kapaciteten på väg 222 kan inte vara större än vad trafiknätet i och runt innerstaden kan hantera. Viss köbildning på vägen längre in mot Stockholm är svårt att undvika men ambitionen bör vara att undvika återkommande eller mer omfattande köbildningar längre ut på Nacka/Värmdö.