Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 800, Färentunavägen

Trafikverket planerar för att förbättra framkomligheten och höja säkerheten längs väg 800 vid Svanhagen, Enlundavägen och Färentuna kyrka.

Korsningen Svanhagen

Bytespunkten har brister i sin utformning för tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det finns behov av att se över gång- och cykelvägarna runt korsningen och att samla de anslutande vägarna på ett trafiksäkert sätt.

Korsningen Enlundavägen

Trafikverket planerar en ny cirkulationsplats i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten på väg 800, korsningen Enlundavägen. I direkt anslutning till korsningen kommer Ekerö kommun och SL att bygga en bussdepå som inverkar på framkomligheten. Kommunen upprättar även en detaljplan för ett område kring Färingsö Trä, där ytan för vår tänkta cirkulationsplats ingår.

Färentuna kyrka

Trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen behöver förbättras. Busshållplatsens refug behöver en ny utformning för att barn och vuxna säkrare ska kunna passera till och från Färentuna skola och Färentuna kyrka.