Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

2021-04-06 Vägplanen för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs är skickad för fastställelse

Nu är vi klara med vägplanen för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs – den första etappen av nya väg 77. I april lämnade vi vägplanen för denna sträcka till Trafikverkets enhet Juridik och planprövning för fastställelse. Det är planprövning som beslutar om vägplanen är korrekt utformad och framtagen.

Vägplanen var utställd för granskning under perioden 9 september–12 oktober 2020. En tillkommande granskning gjordes under perioden 18 februari–21 mars 2021.

Här kan du läsa mer och ta del av handlingarna.

2021-03-15 Tack för alla synpunkter om förslaget på ny lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge

Under perioden 13 november–17 december 2020 hade vi samråd om förslaget på ny lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Vi vill tacka dig som har lämnat synpunkter på projektet i allmänhet och om det nya förslaget på lokalisering mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Samrådsredogörelsen är klar

Vi har dokumenterat samrådet i en så kallad samrådsredogörelse där vi besvarar vi synpunkterna som har kommit in. Läs mer om samrådsredogörelsen.

Ta del av samrådsmaterialet

Du kan fortfarande ta del av samrådshandlingen som finns tillgänglig här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för Dokument.

Läs mer om samrådet och om det fortsatta arbetet med lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.