Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på gata utanför tätorten

Här ska vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 57, mellan E4:an och Gnesta

Vi ska bygga om väg 57 mellan E4:an och Gnesta. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Ombyggnaden av vägen innebär att vi höjer vägens standard, exempelvis genom att bygga bredare körfält och förbättra siktförhållanden. Vi kommer även att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Vägsträckan som vi ska bygga om används av många arbetspendlare som ska till Södertälje eller vidare till Stockholm.

Här kan du läsa mer om ombyggnaden av vägen.

Vad händer nu?

Just nu pågår upphandlingen av entreprenör, vilket tar längre tid är beräknat. Vi planerar därför för byggstart i mars 2023. Planen ligger fast om själva ombyggnaden men byggstarten blir senare. Här kan du läsa mer om varför arbetet med upphandling tar lång tid och under vilka år vi planerar att bygga.

Vägplanen har vunnit laga kraft

Vi har tagit fram en vägplan för den planerade ombyggnaden av väg 57. Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att avslå överklaganden som har inkommit på vägplanen och det innebär att den har vunnit laga kraft.

Delar av ombyggnaden av väg 57 görs i projektet Ostlänken

Den del av väg 57, som är i nära anslutning till trafikplats Järna, byggs inte om i detta projekt utan i projektet Ostlänken – en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping som är första delen av nya stambanor i Sverige. Ombyggnaden av väg 57 vid trafikplats Järna ingår i järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg–Långsjön och är planerad att byggas om tidigast 2024. Läs mer om Ostlänkens sträckor inom kommunerna Södertälje och Trosa.