Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på en väg i gryningen

Väg 227, Odinsvägen i Dalarö, gång- och cykelväg

Trafikverket avslutade innan midsommar byggandet av en ny gång- och cykelväg längs med Odinsvägen i Dalarö. Under hösten har en besiktning genomförts och några mindre åtgärder genomförs sent våren 2020.

Väg 227 sträcker sig mellan Jordbro och Dalarö brygga. Syftet med projektet var att förbättra trafiksäkerheten på sträckan mellan Dalarövägen till Centrala torget. Vi separerade de olika trafikslagen och byggde en gång- och cykelväg samt en gångbana.

Trafikverket kommer även att utföra arbeten med tillgänglighetsanpassning på busshållplatser i Stockholms län under perioden 2019–2021. Där ingår busshållplatserna på Dalarö torg och vid Hotellbryggan. För mer information gå till Tillgänglighetsanpassning busshållplatser, Stockholms län

Vid Dalarövägen har den befintliga busshållplatsen tillgänglighetsanpassats och mittrefuger byggts om och försetts med granitkantstöd samt gatstenar. För framtida dagvattenhantering har dagvattenledningen mellan Dalarövägen och Karlavägen flyttats och dimensionen på ledningen mellan Dalarövägen och Baldersvägen ökats.