Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mark och fastigheter - E4 Förbifart Stockholm

Bygget av Förbifart Stockholm påverkar ett antal fastigheter och byggnader längs sträckan. Vårt mål är att orsaka så lite oreda som möjligt och vi gör vad vi kan för att minimera skador på mark och fastigheter.

Fastighetsägare vars mark behövs för den nya vägen

När Förbifart Stockholm byggs, kommer mark som tillhör olika fastigheter att behöva tas i anspråk som vägområde. Trafikverket, kommunen och/eller Lantmäteriet kontaktar alla ägare till fastigheter som berörs.

Fastighetsägare inom detaljplanelagda områden kommer att kallas till ett lantmäteriförrättningssammanträde, ett möte som Lantmäteriet kallar till. I övriga områden, där det inte finns en kommunal detaljplan, kommer fastighetsägaren i stället att kontaktas av en markförhandlare från Trafikverket.