Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så blir det i Vinsta

Under Vinsta går en del av E4 Förbifart Stockholms tunnel, från Mälaren under Grimsta och fram till Hjulsta. Tunneln ansluter till vägnätet ovan mark via en trafikplats med två cirkulationsplatser, en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen.

Tunnel under Vinsta

Under Vinsta går Förbifart Stockholms tunnel från Mälaren (Lambarfjärden) under Grimsta och fram till Hjulsta. Tunneln ansluter till vägnätet ovan mark via en trafikplats med cirkulationsplatser, en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen.

Trafikplats Vinsta

I Vinsta byggs en ny trafikplats med två cirkulationsplatser. Den ena vid Johannelunds tunnelbanestation för trafikanter söderut och söderifrån, den andra vid korsningen Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen för trafikanter norrut och norrifrån.


Anslutning till kollektivtrafiken

Mellan cirkulationsplatserna kommer det att bli tre körfält i vardera riktningen, varav ett körfält är för bussresenärerna. Busshållplatser som ansluter busstrafiken ner till E4 Förbifart Stockholms tunnel kommer att finnas på Bergslagsvägen. Från busshållplatsen finns ett enskilt plan som ansluter till tunnelbanan och de bussar som trafikerar Bergslagsvägen in mot Stockholm.

Gång- och cykelvägar

När E4 Förbifart Stockholm i Vinsta är klar blir det lättare att ta sig mellan Bergslagsvägens västra och östra sida. Gång- och cykelvägnätet kring de två cirkulationsplatserna byggs om och en helt ny gångväg anläggs till tunnelbanestationen. Vid busshållplatsen finns också en gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen.

Vinsta idag

Flygbild över Vinsta

Vinsta industriområde med Bergslagsvägen och korsande Skattegårdsvägen. Sett från Lunda.

Klicka här för större bild (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Vinsta när vägen är klar

Av- och påfart till Förbifart Stockholm vid Skattegårdsvägen i förgrunden och vid Johannelund i bakgrunden.

Av- och påfart till Förbifart Stockholm vid Skattegårdsvägen i förgrunden och vid Johannelund i bakgrunden.

Klicka här för större bild (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Översiktsbild över trafikplats Vinsta. 
Översiktsbild över trafikplats Vinsta.

Klicka här för större bild (pdf-fil, 2,1 MB, öppnas i nytt fönster)