Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en kortare sträckning av gång- och cykelvägen parallellt med Bergslagsvägen

I detta området kommer vi att sponta för det nya underjordiska dagvattenmagasinet.

På måndag 25 oktober startar nya spontningsarbeten

På måndag börjar vi förstärka marken för det underjordiska dagvattenmagasinet vi ska bygga. Det gör vi genom att vibrera ner spont.

Våra arbetstider

Arbetet kommer att pågå under cirka två veckor. Vi arbetar vardagar mellan kl. 07-19.

Bullerskyddsåtgärder

Genom att vibrera ner sponten istället för att slå ner den, minskar vi bullret. Andra åtgärder vi gjort för att minska bullret är att vi placerat ut en rad containrar längs med arbetsområdet. Vi ska även hänga upp bullerskyddsmattor på byggstängslet för att ytterligare hålla nere bullernivåerna för de som bor närmast.

Bilden visar bullerskyddslösningen.
Den röda linjen visar var bullerskydden kommer att hänga och de gula fyrkanterna visar var vi ställt upp containrar.