Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Vinsta

Vinsta/Lunda/Hässelby

Här bygger vi den del av E4 Förbifart Stockholms tunnlar som går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta, Kälvesta och fram till Hjulsta. Ovan jord bygger vi om Bergslagsvägen med två nya cirkulationsplatser och nya gång- och cykelvägar.

Bygget just nu

I Vinsta har Trafikverket fyra arbetsområden: vi bygger tunnlar vid Johannelund och och vid Skattegårdsvägen. Vi har sprängt lodräta hål vid Vinsta västra grundskola och i Gula kvarteret (Plaisirvägen) för våra fyra till­- och frånlufts­stationer. Med hjälp av 16 stora fläktar kommer de att förse E4 Förbifart Stockholms tunnel med luft.

Trafikplats Vinsta

Bergslags­vägen mellan Bergsslagsplan och Skattegårdsvägen byggs om och får två nya cirkulations­platser, en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen, ledningsomläggningar samt nya gång­ och cykelvägar. Byggstart 2019, ombyggnaden tar cirka fyra år.

Lundaområdet

Från Vinsta och Kälvesta i fortsätter E4 Förbifart Stockholm under Lunda. Tunnlar löper parallellt strax nordväst om Bergslagsvägen. Vid Vålberga kommer tunneln upp i ytläge och ansluter till E18 via en bro över trafikplats Hjulsta. 

På gång just nu: Trafikverket ansöker om tillstånd för att kunna öka grundvattenbortledning och infiltration längs sträckan Lambarfjärden till södra Kälvesta. Förändringen innebär ytterligare grundvattenbortledning under framtida drift av E4 Förbifart Stockholm, samt ytterligare skyddsinfiltration i driftskede inom ett utökat påverkansområde. Läs mer om ansökan här!

SMS-tjänst för dig som vill veta vad som händer i ditt närområde

För dig som vill ha information om våra arbeten i närområdet kring Vinsta - prova vår SMS-tjänst. Här kan du till exempel få information om störande eller trafikpåverkande arbeten som planeras i ditt område. Se länk längre ner på sidan.