Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden ovan visar betongtunnelns anslutning till Akalla bergtunnel.

Akalla/Häggvik

Från Häggvik går E4 Förbifart Stockholm i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen. I Häggvik kommer vägen att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Pågående arbeten

Trafikplats Häggvik

Trafikplats Häggvik kommer binda samman två Europavägar. Förbindelserna till Östra Järvafältet och Hansta naturreservat kommer att bli bättre och säkrare med E4 Förbifart Stockholm. Knistavägen under E4 behåller samma läge som i dag men har breddats till två körfält med en separat gång- och cykelväg. Även gång- och cykelvägen under Uppsalavägen vid Hammarbacken förbättras.

Stora delar av arbetet sker utan påverkan på trafiken, men det görs även arbeten som påverkar dig som trafikant. Det kan förekomma sprängningsarbeten under veckodagar då vi arbetar på området. Vi kan också behöva stänga av trafiken kortare stunder och flytta körfält.

Sprängningsarbeten
Trafiken påverkas när vi spränger. När vi spränger stänger vi av E4 under 10 minuter. Sprängningar sker klockan 10:00 och 14:00.

Trafikomläggningar
Under hösten 2021 kommer arbeten utföras på vägen som påverkar trafiken till och från Norrortsleden. Mer information gällade dessa arbeten kommer inom kort.

Trafikplats Akalla

I Akalla pågår just nu arbeten med räcken, bariärrer och vägutrustning. På tunneltaket bygger vi en gång- och cykelväg.

I Igelbäckens naturområde genomförs så kallade kompensationsåtgärder. Den nuvarande bäcken ska grävas om för att få svängar (meandras) som förlänger vattnets lopp från cirka 340 meter till 440 meter. Träd och buskar ska planeras för att skugga vattendraget.

Den 1,3 kilometer långa bergtunneln från Trafikplats Hjulsta har nu anslutits till Akalla betongtunnel. Körbanan som går från Akalla trafikplats fram till bergtunneln har asfalterats. Betongtunneln har täckts över vilket gör det lättare att komma in i Hansta naturreservat.

Trafikplats Akalla kommer att ha en överliggande cirkulationsplats med anslutningar mellan E4 Förbifart Stockholm och Akallalänken/Hanstavägen. Sedan fortsätter ansluter vägen till trafikplats Häggvik i norr.