Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vid Skärholmen får busserna egna på- och avfartsramper.

Grafik: Thomas Öhrling

Kollektivtrafik E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm skapar möjligheter för kollektivtrafiken att erbjuda tvärförbindelser i helt nya sträckningar.

Stockholm är en region med krav på hög rörlighet och behöver en utbyggnad av både kollektivtrafik och vägar. E4 Förbifart Stockholm är en del av lösningen för att öka kapaciteten i regionens väg- och spårnät.

Trafikverket, Stockholms stad och trafikförvaltningen samarbetar

E4 Förbifart Stockholm samarbetar med Region Stockholms trafikförvaltning i arbetet med kollektivtrafiken.

Eftersom mycket av byggandet som sker ovan jord delvis utförs på kommunal mark samarbetar vi med Stockholms stad samt andra kommuner vid dessa platser. Ett par exempel på vårt samarbete är att bestämma hur det ska se ut där de nya bussramperna i Skärholmen ansluter E4 Förbifart Stockholm till det övriga vägnätet och de kollektivkörfält som byggs mellan cirkulationsplatserna i Vinsta.

Tillsammans jobbar vi för att det ska gå lätt och bekvämt att byta och ta sig till och från kollektivtrafiken vid E4 Förbifart Stockholm.

Det här bygger vi just nu för att göra det enklare för dig att ta bussen:

  • På- och avfarter för kollektivtrafiken till och från Skärholmens Centrum (klar 2030)
  • Ett  eget körfält byggs för kollektivtrafiken för att skapa en smidigare trafiksituation och underlätta pendlingen med kollektiva färdmedel i rusningstimmarna i riktning mot Ekerö. Körfältet sträcker sig mellan mellan Nockeby och Tappström (klar 2023)
  • Nya omstigningshållplatser och en ny passage under Ekerövägen i höjd med Edeby för att möjliggöra byte till lokala bussar och säker passage av Ekerövägen. (klar 2023)
  • För att underlätta byte mellan olika trafikslag bygger vi ett kollektivtrafikkörfält i vardera riktning mellan de nya cirkulationsplatserna på Bergslagsvägen i Vinsta och två nya busshållplatser (klar 2023)

Region Stockholms trafikförvaltning ansvarar för kollektivtrafiken

I Stockholms län är det Region Stockholms trafikförvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken. Trafikverket gör genom E4 Förbifart Stockholm det möjligt för trafikförvaltningen att inrätta nya direktbusslinjer och stombussar som under rusningstrafik knyter ihop de stora bostads- och arbetsplatsområdena längs sträckan. Genom att utnyttja E4 Förbifart Stockholm till kollektivtrafik kommer många av de som bor eller arbetar i närheten av den nya vägen att få tillgång till nya resvägar och förbättrad kollektivtrafik.

Trafikförvaltningen räknar med minst 10 000 bussresenärer i E4 Förbifart Stockholm per dygn. När tunnlarna öppnar för trafik avlastar de andra vägar vilket i sin tur skapar nya möjligheter för ny kollektivtrafik på dessa leder.

Rapport: Förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och närmiljöåtgärder

Trafikverket har 2016-06-30 på regeringens uppdrag lämnat en rapport om förutsättningarna för att förbättra för kollektivtrafik samt närmiljön kring E4 Förbifart Stockholm. Trafikverkets grundläggande ambition är att satsa på kollektivtrafik på väg så att transportsystemet räcker till för fler.

Läs mer på länkarna här under.

Rapport - E4 Förbifart Stockholm - Förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och närmiljöåtgärder (.pdf 7mb)

Frågor och svar regeringsuppdraget om kollektivtrafik och närmiljö i E4 Förbifart Stockholm (.pdf 11kb)