Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Stockholm stad

Bakgrund E4 Förbifart Stockholm

Diskussioner om en förbifart väster om Stockholm har pågått sedan 60-talet. Ett flertal alternativ har utretts. Hösten 2006 rekommenderade Vägverket, i sin utredning om nordsydliga förbindelser i regionen, alternativet Förbifart Stockholm.

Sedan Essingeleden invigdes 1967 har ingen ny vägförbindelse mellan norra och södra Stockholm tillkommit. Under samma tid har befolkningen i regionen vuxit med 500 000 invånare och beräknas ha 2,4 miljoner invånare år 2030.

Vi utredde olika möjligheter med hjälp av fyrstegsprincipen

Vägverket (nuvarande Trafikverket) undersökte om en förbindelse mellan de norra och södra delarna av Stockholm kunde förverkligas utan att vi behövde bygga en ny väg. Till vår hjälp hade vi den så kallade fyrstegspricipen. Principen innebär att vi utreder om andra transportsätt, effektivare utnyttjande av befintligt vägnät eller begränsade ombyggnadsåtgärder kan lösa behovet utan att en ny väg behöver byggas. Du kan läsa mer om fyrstegsprincipen via länken längre ner på den här sidan.

I utredningen om en nordsydlig förbindelse i Stockholm konstaterade Vägverket att alternativet Förbifart Stockholm, vilket alltså är en nybyggnation, var den lösning som vi rekommenderade. Vi lämnade därför över alternativet till regeringen för att de skulle göra en för en så kallad tillåtlighetsprövning. Enligt miljöbalken ska regeringen göra en tillåtlighetsprövning för vissa större väg- och järnvägsprojekt som har stor påverkan på miljön och hushållningen med mark och vatten. Det regeringen prövar är om projektet ska tillåtas och beslutar om vägen eller järnvägen får byggas på en viss plats. 2009 gav regeringen Vägverket tillåtlighet att börja bygga E4 Förbifart Stockholm.

Byggnationen av huvudtunneln startade 2016

De första åren efter att regeringen gett tillåtlighet till E4 Förbifart Stockholm låg fokus på planering, organisation, undersökningar och ansökningar om olika tillstånd. Efterhand startade det omfattande projekteringsarbetet som fortsätter i olika delar. Projektet är uppdelat i flera delprojekt och byggentreprenaderna har handlats upp och byggnationen har startat successivt. De förberedande byggarbetena inledde vi 2015 och 2016 påbörjade vi arbetet med de första delarna av huvudtunneln i söder.

E4 Förbifart Stockholm har pekats ut som en viktig länk i transportsystemet av Stockholms läns landsting på regional nivå och av Stockholmsberedningen på nationell nivå. Läs mer om det på länkarna nedan.

Samtliga kommuner i länet har dessutom förordat E4 Förbifart Stockholm i samband med att vägutredningen gjordes.