Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på skylt och klocka i nya pendeltågsstationen Stockholm City.

Så sköter vi järnvägen och spår för pendeltåg

Tågtrafiken i och kring Stockholm är tät. Även en liten försening får stora effekter. Vi gör allt vi kan för att tågen ska gå i tid.

Vi investerar i ny järnväg och rustar upp den gamla för att fler ska kunna välja tåg och pendeltåg i framtiden. 

Trafikverkets ansvar

Vi på trafikverket ansvarar för själva järnvägen, alltså spåren, stationerna och pendeltågsspåren, planeringen av trafiken, el, signaler och allt annat som gör att tågen kan rulla. Vi ansvarar för all järnväg som används av pendeltåg, fjärrtåg, regionaltåg och godståg. 

SL ansvarar för att driva pendeltågstrafiken och för informationen till dig som resenär. SL ansvarar också för Tvärbanan, Roslagsbanan, Spårvagnslinje 7 till Djurgården och Saltsjöbanan. 

Aktuellt trafikläge

  • Information om fjärrtåg och regionaltåg finns här på trafikverket.se. 
  • Information om pendeltågstrafiken finns på sl.se.

Vi bygger ut järnvägen

I takt med att vi bygger ut järnvägsnätet och pendeltågen får egna spår, ökar punktligheten och vi gör det möjligt att köra tätare trafik. Exempel är de nya pendelstågsspåren under centrala Stockholm som öppnade sommaren 2017 och Mälarbanans utbyggnad till dubbelspår. Med de nya pendeltågspåren under staden är det möjligt att köra tätare trafik. Men att bygga nytt tar tid. Ett riktigt stort projekt tar cirka 10-15 år från byggstart till trafikstart.

Vi underhåller järnvägen

Tågtrafiken i och kring Stockholm är tät. Även en liten försening får stora effekter i järnvägssystemet när det är små marginaler och mycket trafik i olika hastigheter som ska samsas på samma spår.

På 25 år har resandet med tåg ökat med 78 procent och antalet tågbolag som vill ha plats på spåren har ökat från 5 till 30. Resandet i den regionala trafiken har ökat med nästan 300 procent under samma tid. Underhållet och utvecklingen av järnvägen har tyvärr inte hållit samma takt och nu försöker vi jobba igen det eftersatta underhållet med en rad åtgärder. Varje år investerar vi drygt 6 miljarder kronor till underhåll och utför cirka 2200 banarbeten. Vi byter bland annat kontaktledningar, växlar och spår för att minska risken för störningar och säkerställa trafiksäkerheten.

Fler tåg och tätare trafik ger oss mindre tid att underhålla järnvägen och det är en utmaning att hitta tider då vi kan planera in underhållsarbete. 

Störningar

Det finns olika typer av störningar. Nedan listar vi de vanligaste.

Väderförhållanden

Som all annan trafik påverkas järnvägen av årstidernas växlingar. Solsken och värme, regn, höstlöv och nedfallna träd, måste hanteras för att undvika störningar i trafiken. Men det är vinterns snö, kyla och stora temperaturskillnader som kräver de största insatserna. Växelproblem på grund av isbildning, igensnöade spår, nedisade vagnar, snötyngda träd som faller på elkablar med mera, är problem som kan komma snabbt och ta tid att åtgärda. Att snöröja en växel kan ta två timmar för två personer.

Tekniska störningar och signalfel

De flesta pendlare har någon gång suttit på ett stillastående tåg och hört uttrycket nedriven kontaktledning eller signalfel. Men vad betyder det egentligen?

Vi berättar mer om de tekniska felen här

Störningar på grund av underhållsarbete

När vi bygger ut järnvägen måste vi ibland stänga av trafiken för att få tid att arbeta i spåret. Vi stänger av trafiken när det är som minst resenärer, under skollov och semestertider. Två projekt som kommer att påverka pendel- och fjärrtågtrafiken under kommande somrar är Mälarbanan och Getingmidjan. Läs mer om våra planerade avstängningar här.

Mälarbanan

Getingmidjan

Obehöriga personer i spåret

Obehöriga personer som som befinner sig i spåren, så kallat spårspring, har ökat de senaste åren. Att gena över spåren eller befinna sig inne på spårområdet är förbjudet enligt lag och du kan bötfällas med 3 000 kronor om du befinner dig där. Anledningen till att det är totalt förbjudet är därför att det är livsfarligt. Ett X2000-tåg med fart på 160 kilometer i timmen har en stoppsträcka på cirka en kilomter. Spårspring är en vanlig orsak till förseningar. 

Vi prioriterar alltid säkerheten och stänger av trafiken eller sänker hastigheten när vi får information om att det finns personer på spåren och det medför förseningar. Generellt kan man säga att obehöriga personer i spåren skapar förseningar som motsvarar ungefär sju timmar per dag, i hela landet. Vi gör många åtgärder för att stoppa personer från att ta sig in i det livsfarliga spårområdet. Till exempel sätter vi upp stängsel och skydd vid plattformarna. Vi placerar också ut gummimattor som gör det svårare att ta sig fram på spåren och värmekameror som larmar trafikledningen när någon rör sig på spåren. Samverkan och kommunikation mellan tågtrafikledning, polis, räddningstjänst och stationspersonal gör att vi kan ingripa snabbt.  

Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet här

Vem ansvarar för vad?

Ansvaret för pendeltågstrafiken är uppdelat på tre huvudmän/organisationer. Trafikverket ansvarar för själva järnvägsanläggningen, det vill säga spår, signalsystem och växlar. SL ansvarar för tågtrafik, tidtabeller och stationer. SLs upphandlade tågoperatör MTR kör tågen. Tillsammans planerar och samarbetar vi kring frågor om pendeltågens utveckling, drift och underhåll.