Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ikonremsa med olika trafikslag

Vi planerar för framtiden i Stockholm

I början av juni 2018 fattade regeringen beslut om en ny nationell plan för transportsystemet. För Stockholm innebär planen bland annat satsningar på att underhålla järnvägen.

Ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Den 4 juni, 2018 presenterade regeringen den nya nationella planen för transportsystemet åren 2018–2029, en satsning på totalt 622 miljarder kronor. Den nationella planen styr vårt arbete på Trafikverket och omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur, och utveckla våra statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Det är nu Trafikverkets uppgift att genomföra planen.

Läs mer om nationell plan för hela landet

Järnvägen

För Stockholm innebär nationell plan en satsning på järnvägen som rustas upp, moderniseras och byggs ut. Några viktiga satsningar: 

  • Vi rustar upp järnvägen mellan Stockholm Central och Stockhom Södra. 
  • Vi bygger ut Mälarbanan, järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll, från två till fyra spår.
  • Stockholms central byggs om och moderniseras
  • Barkarby station byggs om
  • Fler spår och ökad kapacitet mellan Uppsala och Stockholm

Andra satsningar i Stockholmsområdet är:

  • Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg mellan Haninge centrum och Kungens kurva, 
  • Ett nytt system för förbättrad trafikstyrning och framkomlighet på Essingeleden.