Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frusen sjö och snötäckta granar

Väg 98, Lillån, vandringshinder, Överkalix

I Lillån i Överkalix kommun påverkas fiskbeståndet negativt på grund av den damm som finns i åns inlopp. Vi planerar därför att riva dammen och byta bron.

I inloppet till Lillån, Överkalix, byggdes en damm med trumma 1964. Syftet med dammen var att minska vattenflödet i Lillån för att kunna installera en rörbro i stället för en friliggande bro där väg 98 passerar över Lillån längre nedströms. Dammen bedöms ha påverkat fiskbeståndet negativt genom det minskade vattenflödet. Vi planerar därför att riva ut dammen och byta rörbron mot en öppen bro i Lillån för att återställa förhållandena i inloppet av ån och därmed återställa åns naturliga flöde och ekologi.