Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röd långtradare på väg

Väg 720, Kalix-Björkfors, bärighetsåtgärder

Vägen mellan Kalix och Björkfors är 12 kilometer lång och en viktig pendlingslänk mellan E4 och väg 398. Den ger också kortare väg för näringslivets transporter. Vägen har bärighetsskador och är i behov av upprustning för att öka trafiksäkerheten.

Trafikverket planerar att förstärka och tjälsäkra väg 720 för att upprätthålla högsta bärighetsklass året runt. Halva sträckan är utpekad som kulturväg, eftersom den haft samma sträckning sen 1870-talet.

Arbeten inom vattenskyddsområdet är påbörjade och planeras att färdigställas hösten 2022. Arbeten längs övrig del av sträckan färdigställs byggsäsong 2021.

Under perioden 7 juni -31 oktober 2021 kan vägen komma att stängas av korta stunder, maximalt 15 minuter väntetid.