Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägarbete

E4, Salmis–Haparanda, mötesfri väg

Vi bygger om vägsträckan mellan Salmis och Haparanda till mötesfri väg, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi bygger om 7 kilometer väg längs E4 mellan Salmis och HaparandaVägen kommer bli mötesfri med mitträcken och omkörningssträckor. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med enskilda vägar.

I projektet ingår nya gång- och cykelvägar. En av dem kommer sträcka sig från Haparanda (Björka cirkulationsplats) till friluftsområdet vid bron över Haparandabanan. I Vuono och Laiva byggs gång- och cykelvägar som ansluter till busshållplatserna. Två sommargångvägar kommer byggas, den ena under järnvägsbron som ansluter till kommunens gång- och cykelväg längs järnvägen, och den andra över Vuonoviken. En sommargångväg har ingen eller liten vinterdrift. I övrigt kan gående och cyklister färdas längs med sidovägar för att ta sig mellan Haparanda och Salmis.

Nya broar och portar kommer byggas för säkrare passage för gående, cyklister och friluftsliv. Nya busshållplatser och viltstängsel kommer anläggas längs sträckan, och bron över järnvägen kommer breddas. Under tiden arbetena pågår får man räkna med begränsad framkomlighet och omledningar. Alla arbeten beräknas vara klara i september 2022.