Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E10, Kauppinen-Kiruna, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om sträckan Kauppinen-Kiruna till mötesfri väg. Ombyggnationen innefattar även gång- och cykelväg, och faunapassager.

E10 mellan Kauppinen och Kiruna är ett viktigt transportstråk och högt trafikerad av både tung trafik och persontrafik varav många arbetspendlare. Idag är vägen en tvåfältsväg utan mötesseparering med skyltad hastighet 80 km/h. Längs med sträckan som är cirka 7 kilometer lång finns ingen säker väg för oskyddade trafikanter.

Vägen utgör även en barriär för ren och fritt strövande vilt vilket har medfört flertalet olyckor. 

Vi planerar att bygga om sträckan av E10 mellan cirkulationsplatsen in mot Kiruna och korsningen mot Jukkasjärvi. Detta är vad vi planerar att göra:

  • Breddning till 2+1-väg
  • Mötesseparering
  • Gång- och cykelväg
  • Faunapassager
  • Broar
  • Viltstängsel
  • Hållplatser